Cựu sinh viên
Thông tin cựu sinh viên tiêu biểu
Thứ hai, 29/5/2017 10:32

 

Khoa Tài chính ngân hàng xin giới thiệu một số gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu đã có những đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Nhà trường và xã hội:

 

 

alt

 1. Họ và tên:  Trần Minh Hoàng

     Sinh ngày: 18/02/1989

     Khóa học: 2007-2011

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Minh Phát

     Chức vụ: Giám đốc

alt

2.  Họ và tên:  Trần Tuấn Anh

     Sinh ngày: 24/11/1984

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Natisix

     Chức vụ: Giám đốc quan hệ khách hàng

alt

 3. Họ và tên:  Nguyễn Hoài Anh

     Sinh ngày: 18/11/1983

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Phương Nam

     Chức vụ: Giám đốc PGD

alt

4.  Họ và tên:  Phan Hà Trung Duy

     Sinh ngày: 26/10/1985

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank

     Chức vụ: Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

alt

5. Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Phương Anh

    Sinh ngày: 08/12/1988

    Khóa học: 2006-2010

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng Tiên Phong

    Chức vụ: Trưởng bộ phận khách hàng cao cấp miền Nam

alt

6. Họ và tên:  Trần Kiêm Hạ

    Sinh ngày: 18/12/1984

    Khóa học: 2003-2007

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Chuyên viên tài chính

alt

7. Họ và tên:  Đinh Lê Viết Nghĩa

    Sinh ngày: 17/09/1989

    Khóa học: 2007-2011

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Chuyên viên thẩm định

alt

8. Họ và tên:  Vũ Thị Thùy Linh

    Sinh ngày: 18/10/1985

    Khóa học: 2003 - 2007

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Quốc tế    

    Chức vụChuyên viên phòng thanh toán quốc tế khu vực phía Nam

alt

9. Họ và tên:  Lê Thị Kim Thoa.

    Sinh ngày: 09/03/1988.

    Khóa học: 2006 - 2010.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

  Đơn vị công tácNgân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Trợ lý phó tổng giám đốc

alt

10. Họ và tên:  Nguyễn Thị Bích Ngọc

    Sinh ngày: 15/11/1985

    Khóa học: 2003 - 2007.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Quân đội

    Chức vụ: Phó phòng khách hàng doanh nghiệp

alt

 

11. Họ và tên:  Nông Thị Bích Lệ

    Sinh ngày: 30/12/1989.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV TM-DV-ĐT Chuyên Gia Di Động

    Chức vụ: Trợ lý Giám đốc

alt

12.  Họ và tên:  Nguyễn Trần Thục Anh

    Sinh ngày: 01/03/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế                           

    - Trường đại học Tôn Đức Thắng

    Chức vụ: Viên chức hành chính.

alt

13.  Họ và tên:  Đào Ngọc Thảo

    Sinh ngày: 04/12/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng

    Chức vụ: Trợ giảng.

alt

14. Họ và tên:  Hồ Thị Bích Phương

    Sinh ngày: 12/02/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Trường Trung cấp Vạn Tường.

    Chức vụ: Giảng viên

alt

15.  Họ và tên:  Ninh Hoàng Ngân

    Sinh ngày: 05/07/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Elite Model Management

    Chức vụ: Người mẫu

alt

16. Họ và tên:  Nguyễn Kiều Diễm Thúy.

    Sinh ngày: 11/08/1991.

    Khóa học: 2009 - 2013.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: MegastarCineplex Parkson Paragon.

    Chức vụ: Assistant Cinema Manager.

alt

17. Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy An.

     Sinh ngày: 29/05/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: CTy TNHH Procter & Gamble Vietnam.

     Chức vụ: Communication Assistant.

 

 

   
 

 

alt

18. Họ và tên:  Trần Hữu Huy

     Sinh ngày: 23/3/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH IDC Sài Gòn - IDC Group

     Chức vụ: LG Team Leader đại diện quản lý sản phẩm IT LG miền Nam

 

 

 

 

alt

19. Họ và tên:  Nguyễn Viết Anh.

     Sinh ngày: 08/02/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2

     Chức vụ: Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp

 

 

 

 

alt

20. Họ và tên:  Dương Thị Huỳnh Vân

     Sinh ngày: 12/08/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Pacific Sea Com

     Chức vụ: Finance settlement assistant

alt

21. Họ và tên:  Phan Văn Tiên

     Sinh ngày: 23/12/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi

     Chức vụ: Chuyên viên

alt

22. Họ và tên:  Hà Thị Thu Thảo

     Sinh ngày: 30/02/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Agribank Gia Lai

     Chức vụ: Nhân viên phòng Dịch vụ Marketing

 

 

 
   
alt

23. Họ và tên:  Lê Thị Kiều Giang

     Sinh ngày: 10/1/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty cổ phần TM XNK Viễn Thông A

     Chức vụ: Nhân viên

alt

24. Họ và tên:  Trần Thị Thanh Thúy

     Sinh ngày: 04/09/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

     Chức vụ: Cán bộ quan hệ khách hàng

alt

25. Họ và tên:  Đinh Sơn Ngọc

     Sinh ngày: 30/09/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank – PGD Lăng Cha Cả Tp. HCM

     Chức vụ: Chuyên viên khách hàng

alt

26. Họ và tên:  Bùi Thị Ngân Giang

     Sinh ngày: 19/08/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Trường Mầm non Én Nhỏ

     Chức vụ: Chuyên viên hành chính nhân sự

alt

27. Họ và tên:  Phạm Đức Tài

     Sinh ngày: 08/03/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ

     Chức vụ: Nhân viên dự toán

alt

28. Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hân

     Sinh ngày: 04/03/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: UBND TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận - phòng TC-KH

     Chức vụ: Nhân viên kế toán

alt

29. Họ và tên:  Phạm Ngọc Hà

     Sinh ngày: 18/10/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng MB Gia Định

     Chức vụ: Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ

alt

30. Họ và tên:  Diệp Tú Lam

     Sinh ngày: 05/03/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng ACB – PGD Lê Đại Hành

     Chức vụ: Giao dịch viên

alt

31. Họ và tên:  Đoàn Thị Bích Vân

     Sinh ngày: 23/02/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng SHB Sài Gòn

     Chức vụ: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

alt

32. Họ và tên:  Vũ Đăng Khoa

     Sinh ngày: 26/03/1989.

     Khóa học: 2007 – 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Tây

     Chức vụ: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

alt

33. Họ và tên:  Phạm Minh Hiệp

     Sinh ngày: 20/12/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Tân

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng

alt

34. Họ và tên:  Nguyễn Đức Hồng Hạnh

     Sinh ngày: 16/12/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Sài Gòn

     Chức vụ: Quản lý tín dụng

alt

35. Họ và tên:  Đặng Hoàng Trùng Dương

     Sinh ngày: 10/3/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Bản Việt

     Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ khách hàng

alt

36. Họ  và tên:  Nguyễn Thị Bích Huệ

     Sinh ngày: 25/9/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Hố Nai.

     Chức vụ: Teller.

alt

37. Họ và tên:  Trần Mỹ Linh

     Sinh ngày: 07/1/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.

     Chức vụ: Kế toán.

alt

38. Họ và tên:  Nguyễn Vũ Anh Thư

     Sinh ngày: 14/7/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Southern Bank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

alt

39. Họ và tên:  Trịnh Châu Ngân

     Sinh ngày: 22/9/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Alliance One Apparel Co.Ltd.

     Chức vụ: Nhân viên xuất nhập khẩu.

alt

40. Họ và tên:  Trịnh Triệu Thị Tố Như

     Sinh ngày: 29/4/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Daichi Life.

     Chức vụ: Chuyên viên tư vấn.

alt

41. Họ và tên:  Nguyễn Quốc Bảo Hưng

     Sinh ngày: 20/6/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Nam Á

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

42. Họ và tên:  Nguyễn Lữ Quỳnh Giao

     Sinh ngày: 13/10/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

alt

43. Họ và tên:  Trịnh Thị Lưu Ly

     Sinh ngày: 5/9/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

44. Họ và tên:  Trần Thại Thanh Trúc

     Sinh ngày: 18/6/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Giao dịch viên.

alt

45. Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Hiếu

     Sinh ngày: 14/12/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Giao dịch viên.

alt

46. Họ và tên:  Trần Trịnh Minh Đức

     Sinh ngày: 19/05/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

47. Họ và tên:  Trần Lý Cẩm Tú

     Sinh ngày: 15/11/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

48. Họ và tên:  Trần Tuấn Anh

     Sinh ngày: 18/01/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

49. Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc

     Sinh ngày: 04/06/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sea Bank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

50. Họ và tên:  Phan Hồng Truyền

     Sinh ngày: 11/08/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sea Bank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

51. Họ và tên:  Nguyễn Thúy Hồng Nhung

     Sinh ngày: 16/08/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

  alt

52. Họ và tên:  Phạm Quang Trí

     Sinh ngày: 06/02/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

alt

53. Họ và tên:  Lý Lệ Thu.

     Sinh ngày: 29/08/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM

     Chức vụ: Nhân viên văn phòng

alt

54. Họ và tên:  Nguyễn Thị Thảo Uyên.

     Sinh ngày: 10/04/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank

     Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

alt

55. Họ và tên: Lê Minh Trung

      Sinh ngày: 12/10/1991

      Khóa học: 2010 - 2013

      Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng

      Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo MC

      Chức vụ: Trưởng Dự Án

 

alt

56. Họ và tên:  Võ Đinh Hồng Vân

     Sinh ngày: 16/10/1991

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM-DV Khang Thịnh

     Chức Trưởng phòng xuất nhập khẩu

alt

57. Họ và tên:  Nguyễn Quốc Đạt

     Sinh ngày: 19/02/1990

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Khoa Mỹ thuật công nghiệp trường đại học Tôn Đức Thắng

     Chức vụ: Thư ký Khoa, TLCTSV Khoa. 

 

     

 

 

----------------------------------------------

Danh sách được cập nhật liên tục.

Lưu ý: Khoa TCNH trân trọng thân mời các bạn cựu sinh viên gửi thông và hình ảnh về Khoa theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , để Ban liên lạc cựu sinh viên duyệt cập nhật vào danh sách sinh viên tiêu biểu.

 
Cập nhật thông tin cựu sinh viên khoa Tài chính ngân hàng
Thứ năm, 06/4/2017 07:31

 

Nhằm tạo sự gắn kết các Cựu sinh viên khoa Tài chính ngân hàng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Ban liên lạc cựu sinh viên rất mong nhận được thông tin của các anh/chị Cựu sinh viên tất cả các Khóa.

Anh/chị cựu sinh viên vui lòng cập nhật thông tin theo link: >>>Trang cập nhật thông tin cựu sinh viên

Trân trọng cảm ơn!

 


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn