Thông báo về việc sinh viên bị kỷ luật
PDF. In Email
Thứ năm, 21/5/2015 09:38

Vào lúc 14:00, ngày thứ Ba, 19/5/2015, tại Phòng họp B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật sinh viên đã họp thống nhất các hình thức xử đối với 449 trường hợp sinh viên vi phạm qui chế Nhà trường:

1. Buộc thôi học hủy kết quả học tập đối với 01 sinh viên vì sử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp.

2. Đình chỉ học tập một năm đối với 05 sinh viên vì nhờ người thi hộ.

3. Cảnh cáo lần 02 đối với 16 sinh viên vì vi phạm các lỗi như sau:

·        Vi phạm 02 lỗi tương đương nhau (không đeo thẻ sinh viên, tự ý vào lớp khi môn học đã bắt đầu học quá 15 phút);

·        Tiếp tục vi phạm qui chế trong thời gian đang thi hành kỷ luật mức Cảnh cáo;

·        Vi phạm lỗi ở mức Cảnh cáo và sinh viên không đến viết kiểm điểm sau khi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã gửi email mời 3 lần.

4. Cảnh cáo đối với 46 sinh viên vì vi phạm các lỗi như sau:

 • Không đeo thẻ sinh viên;
 • Sử dụng điện thoại trong giờ học;
 • Chơi game trong giờ học;
 • Nói chuyện riêng trong lớp;
 • Ăn, uống trong lớp học;
 • Ngủ trong giờ học;
 • Tự ý vào lớp khi môn học đã bắt đầu học quá 15 phút;
 • Sử dụng tài liệu trong kỳ thi và đã bị đình chỉ thi;
 • Đánh bài trong phòng ở Ký túc xá;
 • Mượn thẻ và cho bạn mượn thẻ sinh viên;

·         Vi phạm lỗi ở mức Khiển trách và sinh viên không đến viết kiểm điểm sau khi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã gửi email mời 3 lần.

5. Khiển trách đối với 04 sinh viên vì vi phạm lỗi ở mức Nghiêm khắc phê bình và sinh viên không đến viết kiểm điểm sau khi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã gửi email mời 3 lần.

6. Nghiêm khắc phê bình đối với 09 sinh viên vì vi phạm các lỗi như sau:

·        Cùng lúc vi phạm 02 lỗi về trang phục truyền thống;

·        Vi phạm lỗi ở mức Phê bình và sinh viên không đến viết kiểm điểm sau khi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã gửi email mời 3 lần.

7. Phê bình đối với 105 sinh viên vì vi phạm các lỗi như sau:

·        Tiếp tục vi phạm qui chế khi đã có thông báo nhắc nhở;

·        Vi phạm lỗi ở mức Nhắc nhở và sinh viên không đến viết kiểm điểm sau khi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã gửi email mời 3 lần.

8. Nhắc nhở đối với 263 sinh viên vì vi phạm lỗi không thực hiện đúng trang phục truyền thống.

Sinh viên Khoa phải tuyệt đối lưu ý tuân thủ đúng qui chế, nội qui để không xảy ra các tình trạng trên, làm thiệt hại đến mình và làm xấu hình ảnh của Khoa.

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn